Innlegg på ‘november 17th, 2012’

nov 17

Den første oppgaven vi hadde, utenom den som gikk ut på å lage prosessbok, gikk ut på å lage 3 plakater ut fra et sitat/sangtittel/dikttittel/e.l som vi liker veldig godt. Ikke overraskende valgte jeg uttrykket «Live the Dream». Downhere har en sang som heter «Living the Dream», men siden det skal være et budskap, og […]