Innlegg på ‘mars 13th, 2012’

mar 13

Dette er et fransk tastatur som ikke har alle de norske bokstavene, og jeg vil av den grunn skrive veldig lite. Jeg har heller ikke sa god tid. Vi ma til kontaktpersonen vaar, Henning, for aa faa internett. Jeg kan ikke veien hjem. Til naa har vi faatt omvisning her i Vézénobres (veldig imponerende, bra […]